Monday, August 31, 2009

Kisah pembesaran tempat Sa'i (Mas'a)


[Mas'a atau tempat Sa'i baru]

Tidak lama lagi, bermulalah kembali musim Haji. Bagi mereka yang pernah menziarahi Masjid al-Haram, akan melihat perubahan yang berbeza khususnya di tempat melakukan Sa'i atau Mas'a. Mas'a ini telah dilebarkan dari asalnya 20 meter menjadi 40 meter. Projek pembesaran Masjid al-Haram ini telah dimulakan semenjak tahun 2007 berasaskan Maqasid al-Syariah, iaitu mencegah berlakunya kecelakaan akibat pertambahan jemaah. Sudah menjadi tanggung jawab kerajaan Arab Saudi menjaga keselamatan nyawa (hifz al-nafs) sebagaimana firman Allah swt didalam surah al-Baqarah, ayat 195; "dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dan baikilah perbuatan kamu ...".

Namun demikian, pembesaran Mas'a ini menimbulkan pelbagai persoalan dari kalangan jemaah Haji atau Umrah. Misalnya seorang jemaah Haji yang berasal dari Surabaya, Haji Sadeli (60 tahun) mengatakan bahawa beliau memilih lorong yang asal yang terletak disebelah barat, katanya "Saya lebih sreg di jalur lama". Beliau berpendapat bahawa lorong Sa'i ini tidak boleh dipindah-pindah sehingga ia berbeza dengan tempat Sa'i pada zaman Nabi :saw. Kata beliau lagi :"Saya lebih nyaman bila mengikut jalur Nabi :saw".

Tidak kurang juga laman web yang melabelkan Kerajaan Arab Saudi sebagai Zionis yang cuba menukar tempat Sa'i Nabi :saw. Bagi mereka, Kerajaan Arab Saudi sudah melakukan satu pengkianatan terhadap agama Islam. Persoalannya, apakah benar Mas'a ini tidak pernah di ubah atau Mas'a ini tidak boleh diubah langsung?

Sebelum melakukan tugas pelebaran lebar Mas'a, Menteri Pengurusan Bandar dan Desa, Mut'ab bin Abdul Aziz dan Ketua Dewan Pembangunan Kota Mekah, Madinah dan al-Masyair al-Muqaddasah, Raja Abdullah bin Abdul Aziz telah meminta Majlis Hai'ah Kibar al-Ulama' (Majlis Ulama' Senior) untuk bersidang membincangkan permasalahan ini dari sudut fiqh. Disana terdapat dikalangan ulama' yang menolak dan menyokong perlebaran tersebut.

Sebahagian anggota Hai'ah yang menyokong perluasan ini mengatakan bahawa perluasan ini tidak terkeluar dari batas Safa dan Marwah. Dikalangan mereka adalah Syeikh Abdullah al-Mani', Syeikh Abdullah bin Jibrin rh, Syeikh Abdullah al-Muthlaq dan Syeikh Abdul Wahhab Abu Sulaiman. Setelah itu, Raja Abdullah memanggil 10 orang saksi yang pernah menyaksikan kawasan Safa dan Marwah sebelum diubah oleh Raja Saud bin Abdul Aziz dahulu. Setelah menimbang pandangan ulama' , keterangan saksi dan beberapa faktor lain, Raja Abdullah membuat keputusan bahawa perluasan ini harus dilakukan.

Berikut merupakan beberapa dalil penting yang mendorong keputusan perlebaran Mas'a:-

a. Maqasid al-Syariah, melindungi jemaah dari menerima kecelakaan semasa melakukan ibadat Sa'i.

b. Tidak ada nas khusus didalam al-Quran dan hadith yang menjelaskan berapa lebarnya Mas'a. Yang ada ialah jarak antara Safa dan Marwah. Syeikh al-Mani' telah memetik kata-kata Imam al-Ramli didalam Syarh al-Minhaj, kata beliau "saya tidak nampak pada perkataan mereka (ulama') tentang ukuran lebar Mas'a. Diamnya mereka menunjukkan penetapan ukuran ini tidak diperlukan. Kerana apa yang wajib adalah melalui kawasan bukit Safa dan Marwah untuk satu pusingan. Jika melencung sedikit lorong Sa'inya, tidak mengapa sebagai yang dijelaskan oleh Imam Syafie".

c. Agama Islam merupakan agama yang luas, tidak sepit; sebagaimana firman Allah swt didalam surah al-Hajj ayat 78 : "Dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama". Disana ada ruhsah keringan didalam ibadat.

d.Pada tahun 17H, Umar ra. pernah meluaskan kawasan Tawaf disebabkan peningkatan jemaah Haji, akan tetapi tidak adapun dikalangan mereka yang membantah perluasan itu. Maka ulama menggunakan kaedah fiqh : Sesuatu yang mendekati yang lain, dipersamakan hukumnya, maka dijadikan dalil bagi membolehkan perluasan tempat Sa'i.

e. Hasil dari 30 orang saksi, mereka mengatakan bahawa kawasan Sa'i dahulu lebih luas dari kawasan sekarang.

f. Kawasan Sa'i terletak diantara dua bukit iaitu Safa dan Marwah. Lebarnya kaki bukit ini sudah tentu menunjukkan ia tidak terhad kepada 20 meter sahaja.

Perluasan Mas'a atau tempat Sa'i ini mendapat sokongan lebih dari 200 ulama' antarabangsa sebagaimana yang dilaporkan oleh suratkhabar al-Hayat (2/4/2008). Dikalangan mereka adalah Syiekh Dr Yusuf al-Qaradhawi (Pengerusi Ulama Antarabangsa), Syeikh Muhammad Syed Tantawi (Syiekh al-Azhar), bekas Mufti Mesir, Syiekh Dr Nashr Farid Washil dan lain-lain. Dikalangan mufti-mufti yang menyatakan sokongan adalah Mufti Bosnia Herzegovina, Mufti Palestin, Mufti Kosovo, Mufti Albania, Mufti Lubnan, Mufti Uganda, Mufti Poland dan Mufti Tripoli.

Syiekh Dr Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahawa apa yang dilakukan oleh Raja Abdullah adalah untuk memberi kemudahan dan keselesaan kepada umat Islam untuk melakukan Haji dan Umrah dengan memetik hadith Nabi "Ifal wala haraj"; lakukan, tidak ada kesalahan bagimu". Syiekh al-Qaradhawi juga menjelaskan bahawa Syariah menjelaskan definasi permulaan Safa dan pengakhiran Marwah, dan ia tidak menjelaskan lebarnya tempat Sa'i tersebut.

Manakala Syiekh Dr Nashr Farid Washil mengatakan bahawa perluasan tersebut merupakan satu kefarduan bagi pihak pemerintah, dan ia merupakan sebahagian dari usaha menegakkan perintah Allah. Syiekh Tantawi pula menjelaskan "pembesaran Mas'a adalah hak dan betul, keseluruhan umat Islam hendaklah menyokong kerja tersebut". Mufti Mesir, Syiekh Dr Ali Jum'ah berpendapat bahawa ulama' ummah kesemuanya menyokong kerja-kerja perluasan Mas'a, dan beliau terkejut apabila ada pendapat yang menolak!

Perlebaran Mas'a tidak mengubah amalan Sa'i yang dilakukan diantara Bukit Safa dan Marwah dan ia dilakukan dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh syara'. Jemaah Haji dan Umrah tidak perlu risau dengan isu kesahihan perlebaran tersebut, kerana ia disokong oleh ramai ulama antarabangsa dan bukan sahaja ulama' Arab Saudi. Kerajaan Indonesia sendiri telah menghantar ulama' mereka pada 23hb September 2008 untuk berbincang dengan anggota Hai'ah Kibar al-Ulama' Arab Saudi dan melihat sendiri perluasan tersebut, telah mengeluarkan satu kertas kerja berjumlah 88 mukasurat menyokong usaha tersebut.

Rujukan :

1. القرضاوي يجيز توسعة الصفا والمروة http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758648747&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout

2. Kajian Dasar Shar'i : Perluasan Mas'a, Jamarat, dan Mabit diluar Mina. Departemen Agama Republik Indonesia , 2008.

3. صحف سعودية: علماء الخارج يؤيدون توسعة المسعى http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout&cid=1209049687480

No comments: