Tuesday, September 23, 2014

Hukum Solat di atas kerusi (Bahagian 2 – Gambaran pertama)

Berikut adalah gambaran yang dijelaskan oleh Sheikh Ziab bin Sa'ad Aal Hamdan al-Ghamidi didalam risalahnya "Tanbihu al-Naasi biHukmi Shalati Ahli al-Karaasii" (Peringatan kepada yang lupa berkenaan dengan hukum solat ahli kerusi) yang dapat saya ringkaskan. Terdapat 4 gambaran mengenai permasalahan solat diatas kerusi iaitu :

Gambaran 1. Mereka yg bersolat fardu diatas kerusi, sedangkan dia mampu melakukan sujud, dengan alasan, sesungguhnya apabila dia duduk, maka dia tidak mampu berdiri kembali samada diawal solat atau seterusnya. Aku (Sheikh al-Ghamidi) berkata : dalam keadaan ini solatnya batal secara ijmak. Kerana sesungguhnya dia telah meninggalkan rukun yang dia mampu melakukannya, dan melakukan perbuatan yang dia mempunyai kelonggaran untuk meninggalkan.

Penjelasannya :-

1. Dia telah meninggal rukun solat yang dia mampu lakukan seperti Sujud, duduk diantara dua Sujud, duduk tashahud dan selainnya. Dia cuba melakukan rukun yang dia diberi keuzuran (diberi kelonggaran) untuk tidak melakukannya iaitu Qiam (berdiri) dan Ruku'.

2. Dia telah meninggalkan rukun Sujud tetapi melakukan rukun Qiam. Telah dinyatakan didalam syariat bahawa Sujud lebih afdal dari Qiam.

a. Sujud sendirinya adalah ibadat, tidak sah melakukannya melainkan menghadap Allah Yang Maha Esa.

b. Sesungguhnya solat fardu tidak boleh dilaksanakan tanpa sujud. Begitu juga setiap solat didalamnya ada Ruku', dan tidak boleh tanpa Sujud. Tidak boleh dihilangkan sujud daripada solat. Manakala rukun Qiam pula boleh ditinggal dalam solat-solat sunat, solat sewaktu musafir, dsb. Cuma bagi orang yang sakit, yang tidak mampu sujud sempurna, boleh melakukan sujud melalui isyarat dengan kepala.

c. Qiam tidak dikatakan ibadat sehingga adanya bacaan al-Quran, Zikir dan Do'a, sepertimana solat Jenazah. Qiam bukanlah ibadat tanpa zikir dalamnya, berbeza dengan sujud, kerana sesungguhnya sujud itu sendiri adalah ibadat. Sehinggakan diluar solat pun terdapat sujud tilawah dan sujud syukur. Ketahuilah bawa sujud adalah lebih afdal di Qiam.

d. Sujud itu merupakan perkataan asal kepada MASJID. Tidak dinamakan tempat itu masjid jika tidak terdapat sujud didalamnya.

3. Mereka yang bersolat diatas kursi tidak mampu meluruskan saf. Samada dia akan berdiri depan sedikit atau dibelakang sikit dari saf. Begitu juga dada, bahu atau tumit kakinya atau dengan tempat duduknya. Ini agak bertentangan dengan syariah, dimana meluruskan saf adalah kesempurnaan solat.

4. Fenomena solat diatas kursi ini sangat meluas dizaman ini. Malah terdapat mereka yang menyediakan khidmat kerusi dimasjid, malah ditempatkan di barisan saf yg awal. Mereka ini tidak pernah bertanya pada para alim ulama’ mengenai hal ini. Perkara ini tidak wujud pada awal kurun yg ke 3. Bahkan tidak diketahui maklumat mengenai para  salaf  melakukannya.

----------
Bagi mereka yang bersolat fardu diatas kerusi, dan mereka ini mempunyai kemampuan untuk sujud, terdapat beberapa gambaran mengenainya.

Diantaranya gambarannya adalah, terdapat mereka yang mampu berdiri (Qiam) dan Sujud, akan tetapi tidak mampu ruku'. Dikalangan mereka pula ada yang mampu Qiam pada rakaat pertama, dan kemungkinan rakaat kedua, akan tetapi rakaat seterusnya tidak mampu untuk berdiri atau ruku', begitulah gambarannya. Tidak ditetapkan sifat solatnya.

Shiekh mengatakan bagi sesiapa yang solat diatas kerusi, dia mampu melakukan beberapa rukun, lebih-lebih lagi perbuatan Sujud dan Duduk (duduk antara dua sujud dan tashahud) , akan tetapi membuat pilihan untuk meninggalkannya dengan sengaja, dengan alasan untuk menjaga rukun Qiam dan Ruku', maka solatnya batal tanpa syak dengan sepakat pandangan alim ulama'.

Resolusinya

Maka adalah wajib seseorang itu melakukan solat mengikut kemampuan dan kudrat sendiri, sebagaimana gambaran berikut :-

- Bertakbir awal solat dengan berdiri, kemudian ruku', I'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, kemudian jika dia mampu berdiri, maka dia berdiri pada rakaat kedua. Jika tidak mampu berdiri, mereka akan solat secara duduk dengan niat Qiam, ketika ruku' gerakkan kepala dengan niat ruku' dan begitulah seterusnya sehingga akhir solat.

- Bagi mereka yang mampu melainkan Berdiri (Qiam) sahaja tanpa ruku', maka wajib dia solat berdiri, kemudian jika ingin ruku', gerakkan kepala untuk ruku' sedangkan dia dalam keadaan berdiri.

Disana tidak ada gambaran yang khusus cara-cara solat orang yang uzur, melainkan melainkan panduan ini : sesungguhnya wajib keatas setiap orang Islam agar bersolat dengan melihat kemampuan dan kudratnya, pada setiap syarat atau rukun atau wajib dengan kemampuan yang ada padanya. Mana sahaja perbuatan yang tidak mampu dilakukan, maka dia dianggap uzur dari segi syariah.

Berikut adalah kaedahnya - sesungguhnya wajib keatas seseorang itu melakukan semampu mungkin akan perintah solat yang wajib, mana saja perbuatan yang uzur baginya bolehlah ia ditinggalkannya. Dengan kata lain, sesuatu perbuatan yang menjadi rukun solat akan tetapi dia memberi alasan uzur melakukan dari segi syara’, sedangkan rukun itu mampu dilakukan, maka solatnya batal menurut ahli-ahli ilmu, Wallahua’alam.

kamin, al-ahkam.net
23-09-2014

No comments: