Monday, August 31, 2009

Kisah pembesaran tempat Sa'i (Mas'a)


[Mas'a atau tempat Sa'i baru]

Tidak lama lagi, bermulalah kembali musim Haji. Bagi mereka yang pernah menziarahi Masjid al-Haram, akan melihat perubahan yang berbeza khususnya di tempat melakukan Sa'i atau Mas'a. Mas'a ini telah dilebarkan dari asalnya 20 meter menjadi 40 meter. Projek pembesaran Masjid al-Haram ini telah dimulakan semenjak tahun 2007 berasaskan Maqasid al-Syariah, iaitu mencegah berlakunya kecelakaan akibat pertambahan jemaah. Sudah menjadi tanggung jawab kerajaan Arab Saudi menjaga keselamatan nyawa (hifz al-nafs) sebagaimana firman Allah swt didalam surah al-Baqarah, ayat 195; "dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dan baikilah perbuatan kamu ...".

Namun demikian, pembesaran Mas'a ini menimbulkan pelbagai persoalan dari kalangan jemaah Haji atau Umrah. Misalnya seorang jemaah Haji yang berasal dari Surabaya, Haji Sadeli (60 tahun) mengatakan bahawa beliau memilih lorong yang asal yang terletak disebelah barat, katanya "Saya lebih sreg di jalur lama". Beliau berpendapat bahawa lorong Sa'i ini tidak boleh dipindah-pindah sehingga ia berbeza dengan tempat Sa'i pada zaman Nabi :saw. Kata beliau lagi :"Saya lebih nyaman bila mengikut jalur Nabi :saw".

Tidak kurang juga laman web yang melabelkan Kerajaan Arab Saudi sebagai Zionis yang cuba menukar tempat Sa'i Nabi :saw. Bagi mereka, Kerajaan Arab Saudi sudah melakukan satu pengkianatan terhadap agama Islam. Persoalannya, apakah benar Mas'a ini tidak pernah di ubah atau Mas'a ini tidak boleh diubah langsung?

Sebelum melakukan tugas pelebaran lebar Mas'a, Menteri Pengurusan Bandar dan Desa, Mut'ab bin Abdul Aziz dan Ketua Dewan Pembangunan Kota Mekah, Madinah dan al-Masyair al-Muqaddasah, Raja Abdullah bin Abdul Aziz telah meminta Majlis Hai'ah Kibar al-Ulama' (Majlis Ulama' Senior) untuk bersidang membincangkan permasalahan ini dari sudut fiqh. Disana terdapat dikalangan ulama' yang menolak dan menyokong perlebaran tersebut.

Sebahagian anggota Hai'ah yang menyokong perluasan ini mengatakan bahawa perluasan ini tidak terkeluar dari batas Safa dan Marwah. Dikalangan mereka adalah Syeikh Abdullah al-Mani', Syeikh Abdullah bin Jibrin rh, Syeikh Abdullah al-Muthlaq dan Syeikh Abdul Wahhab Abu Sulaiman. Setelah itu, Raja Abdullah memanggil 10 orang saksi yang pernah menyaksikan kawasan Safa dan Marwah sebelum diubah oleh Raja Saud bin Abdul Aziz dahulu. Setelah menimbang pandangan ulama' , keterangan saksi dan beberapa faktor lain, Raja Abdullah membuat keputusan bahawa perluasan ini harus dilakukan.

Berikut merupakan beberapa dalil penting yang mendorong keputusan perlebaran Mas'a:-

a. Maqasid al-Syariah, melindungi jemaah dari menerima kecelakaan semasa melakukan ibadat Sa'i.

b. Tidak ada nas khusus didalam al-Quran dan hadith yang menjelaskan berapa lebarnya Mas'a. Yang ada ialah jarak antara Safa dan Marwah. Syeikh al-Mani' telah memetik kata-kata Imam al-Ramli didalam Syarh al-Minhaj, kata beliau "saya tidak nampak pada perkataan mereka (ulama') tentang ukuran lebar Mas'a. Diamnya mereka menunjukkan penetapan ukuran ini tidak diperlukan. Kerana apa yang wajib adalah melalui kawasan bukit Safa dan Marwah untuk satu pusingan. Jika melencung sedikit lorong Sa'inya, tidak mengapa sebagai yang dijelaskan oleh Imam Syafie".

c. Agama Islam merupakan agama yang luas, tidak sepit; sebagaimana firman Allah swt didalam surah al-Hajj ayat 78 : "Dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama". Disana ada ruhsah keringan didalam ibadat.

d.Pada tahun 17H, Umar ra. pernah meluaskan kawasan Tawaf disebabkan peningkatan jemaah Haji, akan tetapi tidak adapun dikalangan mereka yang membantah perluasan itu. Maka ulama menggunakan kaedah fiqh : Sesuatu yang mendekati yang lain, dipersamakan hukumnya, maka dijadikan dalil bagi membolehkan perluasan tempat Sa'i.

e. Hasil dari 30 orang saksi, mereka mengatakan bahawa kawasan Sa'i dahulu lebih luas dari kawasan sekarang.

f. Kawasan Sa'i terletak diantara dua bukit iaitu Safa dan Marwah. Lebarnya kaki bukit ini sudah tentu menunjukkan ia tidak terhad kepada 20 meter sahaja.

Perluasan Mas'a atau tempat Sa'i ini mendapat sokongan lebih dari 200 ulama' antarabangsa sebagaimana yang dilaporkan oleh suratkhabar al-Hayat (2/4/2008). Dikalangan mereka adalah Syiekh Dr Yusuf al-Qaradhawi (Pengerusi Ulama Antarabangsa), Syeikh Muhammad Syed Tantawi (Syiekh al-Azhar), bekas Mufti Mesir, Syiekh Dr Nashr Farid Washil dan lain-lain. Dikalangan mufti-mufti yang menyatakan sokongan adalah Mufti Bosnia Herzegovina, Mufti Palestin, Mufti Kosovo, Mufti Albania, Mufti Lubnan, Mufti Uganda, Mufti Poland dan Mufti Tripoli.

Syiekh Dr Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahawa apa yang dilakukan oleh Raja Abdullah adalah untuk memberi kemudahan dan keselesaan kepada umat Islam untuk melakukan Haji dan Umrah dengan memetik hadith Nabi "Ifal wala haraj"; lakukan, tidak ada kesalahan bagimu". Syiekh al-Qaradhawi juga menjelaskan bahawa Syariah menjelaskan definasi permulaan Safa dan pengakhiran Marwah, dan ia tidak menjelaskan lebarnya tempat Sa'i tersebut.

Manakala Syiekh Dr Nashr Farid Washil mengatakan bahawa perluasan tersebut merupakan satu kefarduan bagi pihak pemerintah, dan ia merupakan sebahagian dari usaha menegakkan perintah Allah. Syiekh Tantawi pula menjelaskan "pembesaran Mas'a adalah hak dan betul, keseluruhan umat Islam hendaklah menyokong kerja tersebut". Mufti Mesir, Syiekh Dr Ali Jum'ah berpendapat bahawa ulama' ummah kesemuanya menyokong kerja-kerja perluasan Mas'a, dan beliau terkejut apabila ada pendapat yang menolak!

Perlebaran Mas'a tidak mengubah amalan Sa'i yang dilakukan diantara Bukit Safa dan Marwah dan ia dilakukan dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh syara'. Jemaah Haji dan Umrah tidak perlu risau dengan isu kesahihan perlebaran tersebut, kerana ia disokong oleh ramai ulama antarabangsa dan bukan sahaja ulama' Arab Saudi. Kerajaan Indonesia sendiri telah menghantar ulama' mereka pada 23hb September 2008 untuk berbincang dengan anggota Hai'ah Kibar al-Ulama' Arab Saudi dan melihat sendiri perluasan tersebut, telah mengeluarkan satu kertas kerja berjumlah 88 mukasurat menyokong usaha tersebut.

Rujukan :

1. القرضاوي يجيز توسعة الصفا والمروة http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758648747&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout

2. Kajian Dasar Shar'i : Perluasan Mas'a, Jamarat, dan Mabit diluar Mina. Departemen Agama Republik Indonesia , 2008.

3. صحف سعودية: علماء الخارج يؤيدون توسعة المسعى http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout&cid=1209049687480

Wednesday, August 19, 2009

Mina Jadid atau Minda Tajdid?


[Khemah di Mina]


Selepas solat subuh dua tahun yang lepas saya telah dikejutkan panggilan talipon daripada seorang jemaah Haji Indonesia. “Assalamu’alaikum. Saya Dharmawan yang sedang menunaikan ibadat Haji.” Saya pun menjawab :”wa’alaikumussalam. Tahniah Pak. Ada apa hajat menalipon saya?”. Jawab beliau : “begini Pak, saya mendapat nomor Bapak dari salah seorang jemaah Malaysia. Soalan saya ialah : kami telah melintasi Nihayah Mina (tanda berakhirnya Mina), dan kami disuruh tinggal disini pada hari-hari Tasyrik. Tempat ini dinamakan Mina Jadid (Mina baru). Apakah sah mabit kami Pak?”

Rupa-rupanya kecoh juga isu Mina Jadid ini. Tempat ini dikatakan 10km dari tempat melontar (marma jamarat). Disebabkan keadaan terlalu sesak dikawasan Mina, beberapa kumpulan jemaah Haji Indonesia dan Turki ditempatkan dikawasan penempatan baru ini. Terjadi beberapa peristiwa yang tidak diingini berlaku diantara jemaah Haji dan penyelia Maktab. Diantara isu-isunya adalah pengangkutan yang agak sukar, tempat yang sempit, dan yang paling penting ialah apakah sah mabit mereka dikawasan baru ini?

Pada tahun tersebut (2007), dari 77 Maktab yang menempatkan jemaah Indonesia, 24 daripadanya tinggal di Mina Jadid. Apa yang pihak penganjur lakukan adalah bas akan berhenti di Muzdalifah untuk membolehkan jemaah mengutip batu kerikil, kemudian akan berjalan kaki menuju ke Mina Jadid yang jaraknya hanya 200 meter.

Pada pertengahan 2008, terlalu banyak pihak-pihak yang mendesak MUI (Majlis Ulama’ Indonesia)mengeluar fatwa mengenai isu mabit di Mina Jadid. Malahan banyak sekali fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh badan-badan tertentu yang mengatakan tidak sah mabit di Mina Jadid. Misalnya :

-----------------

Mabit Di Mina Jadid Ditulis oleh arwaniyyah

Tanya : Mengingat jumlah jama’ah haji yang melakukan mabit di Mina dari tahun ke tahun terus bertambah banyak, maka wilayah untuk mabit di Mina akan mengembang sesuai dengan kebutuhan jama’ah, sampai keluar dari batas Mina Qodim (ketetapan luas batas wilayah yang semula ). Pertanyaan :

A Apakah ada dalil / dasar yang pasti baik dari Al Qur’an ataupun hadits yang mengatur tentang perluasan tempat mabit di Mina tersebut ?

B. Bagaimana hukumnya ( apakah dianggap melanggar wajib haji ataukah dibenarkan ) bagi jama’ah haji yang tempat mabitnya di Mina Jadid ?

Jawab : A. Belum pernah menemukan dalil Al Qur’an atau Hadits yang mengatur tentang perluasan tempat mabit di Mina.

B. Bagi Jama’ah haji yang mabit di Mina Jadid belum cukup dikatakan Mabit, jadi wajib mabit di Mina Qodim.

Sumber :
http://www.arwaniyyah.com/page/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=67

-----------------------

Akhirnya pada bulan Oktober 2008, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan dokumen setebal 80 mukasurat menjawab persoalan ini, iaitu sebab-sebab mengapa mereka menyokong fatwa yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Tajuk dokumen tersebut adalah "Kajian Dasar Shar'i : Perluasan Mas'a, Jamarat, dan Mabit diluar Mina" dibuat setelah selesai melawat sendiri tempat tersebut dan berbincangan dengan Jemaah Ulama Senior Arab Saudi.

Malahan, ada dikalangan laman-laman web berbahasa Malaysia juga mengutuk Mina jadid ini sebagai agenda Kerajaan Arab Saudi yang dikatakan bermazhab wahabi yang melakukan bid’ah besar, iaitu mengubah dan meluaskan sempadan Mina! Kesempatan yang ada ini mereka mengutuk tanpa asal periksa apa yang namakan sebagai projek tausi'at al-Mina atau perluasa Mina. Tidakkah mereka terfikir untuk membaca dahulu fatwa-fatwa ulama' mengenai penempatan baru ini?

Apakah benar Mina boleh diluaskan? Tidak benar kenyataan ini. Istilah 'Mina Jadid' ini tidak pernah wujud. Hakikat yang berlaku sebenarnya adalah kawasan penempatan di Mina sudah penuh dan luasnya agak terbatas, dan mereka ditempatkan disatu kawasan diluar Mina, tetapi mempunyai kesinambungannya yang berterusan. Seolah-olah wujudnya saf solat Jumaat diberlebihan diluar kawasan masjid.

Ia memang satu penempatan yang berada di luar Mina dikawasan yang dinamakan Wadi al-Muhassir. Sudah tentu tempat ini diingati oleh umat Islam sebagai tempat di mana tentera Abrahah di serang burung Ababil yang membawa batu dari api neraka, sebagaimana yang di abadikan didalam surah al-Fiil. "Mina Jadid" hanyalah satu momokkan sahaja. Kawasan Mina sudah jelas ditentukan oleh Nabi :saw. Persoalan hukum jatuh kepada topik :Apakah sah bermabit di luar kawasan Mina? dan bukannya "Bolehkah kita membesarkan kawasan Mina?".

Persoalan ini telah lama dijawab oleh ulama'-ulama' Ahli Sunnah Wal Jamaah. Perkara ini bukan bid'ah. Ia merupakan Khilaf pandangan ulama'. Menurut mudir di Pusat Pengajian Haji, Universiti Ummu al-Qura, Muhammad Abdullah Idris, penempatan kedua negara tersebut yang berada diluar Mina adalah kerana mereka diangkut dari Arafah dengan menggunakan sistem Taraddudi (perkhidmatan shuttle secara giliran ke Muzdalifah) ke suatu tempat dinamakan Wadi/Lembah al-Muhassir.

Ada dikalangan ulama yang mengatakan sah mabit dkawasan tersebut dengan syarat perkhemahan tersebut bersambung (ittishal) dengan perkhemahan yang berada di Mina. Sebagaimana yang disebut diatas, ia diqiaskan dengan sahnya solat Jumaat diluar masjid akibat kesesakan, sebagaimana dinyatakan didalam kitab Minah al-Jalil Syarh Mukhtashor al-Khalil (2/454).

Diantara ruhsah atau keringan yang disokong oleh jumhur ulama' adalah, terdapat dikalangan sahabat berpendapat bahawa wajib mabit di Mina pada malam-malam tasyrik hanya bagi mereka yang mampu melakukannya dan mendapat tempat yang sesuai. Namun beberapa dalil membuktikan bahawa jika mereka tidak mendapat tempat disana, maka gugurlah kewajipan bermalam di Mina, dan mereka boleh bermalam dimana sahaja, baik di Mekah, Muzdalifah, Wadi al-Muhassir, Aziziyah dsb, sebagaimana dalil :-

"Dari Ibn Umar ra. bahawa berkata bahawa :al-Abbas meminta izin dari Rasulullah :saw untuk bermalam di Makkah pada malam-malam mabit di Mina untuk menguruskan air minuman, lalu baginda membenarkan" [Riwayat al-Bukhari].

Ulama' Mazhab telah sepakat mengatakan mabit di Mina pada malam kelapan (8) adalah adalah sunat, akan tetapi mereka khilaf mengenai mabit di Mina pada hari-hari Tasyrik. Berikut adalah ringkasan pandangan 3 mazhab tersebut :-

- Menurut Mazhab Hanafi bahwa mabit di Mina hukumnya sunnat. Jika seorang jemaah haji meninggalkannya, maka dia telah melakukan perkara yang tidak baik, akan tetapi tidak wajib dam keatasnya.

- Menurut Mazhab Maliki bahwa jika seorang jemaah Haji meninggalkan mabit di Mina satu malam, atau seluruh malam-malam tasyrik, maka wajib keatasnya membayar dam.

- Menurut Mazhab Syafie, jika seorang jemaah Haji meninggalkan mabit di Mina tiga malam, wajib atasnya membayar dam. Jika kurang dari tiga malam, maka setiap malam yang ditinggalkannya dikenakan denda yaitu bayar satu mud makanan. Dalam riwayat lain bayar denda satu dirham atau setengah dirham.

Menurut Ulama' dan Jawatan Kuasa Ulama' Senior Arab Saudi, mabit di Wadi al-Muhasir tidak perlu membayar dam dengan alasan Mina tidak lagi boleh menampung bilangan jemaah Haji yang sebegitu ramai. Ruhsah ini samalah seperti keringan yang diberikan kepada al-Abbas yang menguruskan bekalan air dan juga pengembali unta.

Disebabkan kesesakan dikawasan Mina, mungkin suatu hari nanti, jemaah Haji dari Malaysia mungkin akan ditempatkan diluar Mina juga. Apa yang jelas dari pengalaman ini adalah, isu sebenarnya adalah persoalan sah atau tidak Haji seseorang jika tidak dapat bermabit di Mina disebabkan kesesakan, dan bukannya membesarkan cerita bahawa Kerajaan Arab Saudi sudah meluaskan daerah Mina dan dinamakannya "Mina Jadid", yang jelas tersasar dari persoalannya. Sebelum membuat sesuatu keputusan, pastikan kita benar-benar faham akan isu-isu yang sebenarnya. Tajdidkan minda kita, bukannya Mina.......

Sekian, wassalam

Tuesday, August 04, 2009

Nisfu Sya’ban : suatu peringatan kepada pengampunan Allah swt
Sudah tentu pada saat ini sudah banyak artikel yang telah ditulis mengenai “kelebihan” dan “fadhilat” menghidupkan malam pertengahan Sya’ban atau dikenali dengan Malam Nisfu Sya’ban. Tidak kurang juga artikel-artikel yang menjelaskan tentang kedudukan hadith-hadith Nisfu Sya’ban yang kebanyakkan diklasifikasikan sebagai palsu dan lemah. Yang jelas, tidak terdapat sebarang hadith sahih yang menjelaskan mengenai fadhilat malam tersebut.

Berkata Syeikh Dr Yusuf al-Qaradhawi “Mengenai malam Nisfu Sya’ban, tidak terdapat hadith-hadith yang sampai ke darjat sahih, di sana terdapat hadith-hadith yang dikatakan Hasan menurut sebahagian ulama’, dan terdapat sebahagian ulama’ pula yang menolaknya dan mengatakan bahawa tidak terdapat sebarang hadith sahih mengenai malam Nisfu Sya’ban, sekiranya kita mengatakan hadith tersebut hasan, maka kesemua yang datang dari Nabi :saw adalah berdo’a pada malam tersebut, dan beristighfar kepada Allah swt. Mengenai sighah atau bacaan do’a khusus (yang dibaca pada malam tersebut) tidaklah ia bersumber dari Nabi :saw. Do’a yang dibaca oleh sebahagian orang di beberapa Negara, dicetak dan diedarkan, Do’a tersebut tidak ada sumbernya (dari hadith sahih) dan ia adalah salah….” [Fataawa Mu'asyirah, 1/379, cetakan: Dar al-Qalam, 2001]

Syiekh Dr Yusuf al-Qaradhawi menyebut lagi : “aku teringat semasa kecil dahulu didalam tradisi masyarakat mereka, dimana mereka akan melakukan solat 2 rakaat bagi tujuan panjang umur, dua rakaat lagi dengan niat menjadi kaya dikalangan manusia, dan seterusnya membaca surah YASIN dan disempurnakan dengan solat 2 rakaat…begitulah seterusnya.” [Fataawa Mu'asyirah, 1/380, cetakan: Dar al-Qalam, 2001]

Apa yang boleh kita simpulkan dari perkataan Dr Yusuf al-Qaradhawi adalah :-

a. Tidak terdapat hadith sahih yang menjelaskan tentang fadhilat Nisfu Sya’ban.

b. Ada sebahagian ulama’ yang mengatakan bahawa wujudnya hadith-hadith yang sampai ke taraf hasan, dimana skopnya adalah mengalakkan BERDO’A dan MEMOHON AMPUN dari Allah swt.

c. Tidak terdapat bacaan do’a KHAS sempena malam Nisfu Sya’ban, malahan beliau mengatakan do’a tersebut menyalahi uslub (style) berdo’a.

d. Tidak terdapat solat khas sempena malam tesebut, dan solat al-Raghaaib ini juga telah disanggah oleh Imam Nawawi rh. Ibn Taimiyah rh mengatakan solat 100 rakaat pada malam tersebut adalah bid’ah.

e. Bacaan surah YASIN yang diamalkan pada malam tersebut bagi tujuan panjang umur, dsb, tidak tsabit langsung dari Nabi :saw. [Dr Ahmad Syurbasi, Yasalunak, 4/329]

Bekas Pengerusi Lajnah al-Fatawa al-Azhar, Syeikh Atiyah Saqr rh mengatakan bahawa dikalangan ulama’ yang mengatakan hadith tersebut dhaif (lemah), ada diantara mereka yang mengatakan bahawa beramal pada malam tersebut dibenarkan didalam konteks mendekat diri hamba kepada Allah swt. Kata beliau, berdasarkan hadith-hadith ini, mungkin boleh dikatakan pada malam Nisfu Sya’ban wujudnya fadhilat khas. Malahan, tidak ada nas yang melarang perbuatan tersebut, lebih-lebih lagi apabila dilihat keistimewaan bulan Sya’ban secara keseluruhannya.

Tidak dapat nafikan, walaupun hadith-hadith ini tidak sampai ke darjat Sahih, para-para salaf menjadikan malam tersebut (Nisfu Sya’ban) sebagai malam berdo’a dan memohon keampunan dari Allah swt. Berkata Syiekh al-Islam Ibn Taimiyah rh :-

وأما ليلة النصف، فقد روي في فضلها أحاديث وآثار ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها، فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل هذا‏.‏
“Tentang Nisfu Sya’ban, terdapat, telah diriwayatkan fadhilatnya didalam hadith-hadith dan athar, dan dinukilkan dari golongan Salaf sesungguhnya mereka melakukan solat didalamnya. Seseorang yang bersolat secara bersendirian pada malam tersebut sebenarnya perkara tersebut telah dilakukan orang para Salaf. Dan padanya terdapat hujjah dan tidak boleh mengingkari contoh ini” [Majmu’ Fataawa, 23/132].

Apa yang dapat kita lihat mengenai polemik persoalan hukum menghidupkan Nisfu Sya’ban, amalan-amalan pribadi para salaf ini juga memperlihatkan semacam ada sesuatu peringatan yang ingin disampaikan, iaitu bulan mulia Ramadhan sudah hamper tiba, sudahkah kita memohon pengampunan dari Allah swt?? Kita sering diperingkatkan :“Setiap anak Adam itu melakukan kesilapan, dan sebaik-baik mereka yang bersalah adalah mereka yang bertaubat (كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون).

Firman Allah swt :

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
“dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya.” [Surah al-Nur : 31].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan Taubat Nasuha, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai” [Surah al-Tahrim : 8]

Haikikatnya pintu taubat masih terbuka luas, tiada orang lain yang boleh berdiri diantara kita dan penyesalan/taubat. Marilah kita sama-sama memohon keampun dari Allah swt. Nabi :saw bersabda :

إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ
"Allah akan menerima taubat hambnya selagi nyawa belum sampai ke urat leher" - (Riwayat Al-Tirmudzi,al-Da'waat #3460).

Allah gembira melihat hambanya bertaubat. Menurut sebuah hadith riwayat Imam Muslim, didalam Sahihnya (Bab Taubat), dari Anas bin Malik, Nabi saw bersabda :

لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ
"Allah gembira terhadap taubat hambanya lebih dari orang lain yang gembira jika semasa ia bermusafir dan unta yang membawa makanan dan minuman lari, dan dia putus harapan untuk mencarinya, kemudian dia menjumpai pokok tidor dibawah bayang-bayangnya, memikirkan bahawa dia tidak akan dapat untanya lagi, kemudian semasa dia berkeadaan begitu, dia telah melihat untanya berdiri disebelahnya, maka ia menahannya dan berkata 'Ya Allah, kamu adalah hambaku dan akulah Tuhan kamu', melakukan kesalahan kerana terlalu gembira".[Bab al-Taubah : 4932]

Sekian, wassalam
13 Sya’ban 1430H.