Monday, July 16, 2007

Forum mengenai Imam al-Qaradhawi
oleh Walid Abu NagaAhad, 15 Julai 2007. - Laman al-Qaradhawi

Tidak akan ada yang menuls mengenai Imam-Imam, melainkan hanya dilakukan oleh Imam, sebagaimana Abu Zahra didalam bukunya menulis mengenai Imam-Imam seperti Abu Hanifah, Malik, al-Syafie, Ahmad, Ibn Hazm, Ibn Taimiyah dan Jaafar, dan bukan mengenai mengenai kecerdikan melainkan kecerdikan al-Akkad : mengenai penghulu kita Muhammad :saw, Saidina Isa as, mengenai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Khalid ra.

Bagi murid yang menulis mengenai ustaznya, penuntut ilmu terhadap gurunya, maka apa yang ditulis tinggal sebagai keperluan kepada penilaian, arah tuju dan pembetulan. Maka dengan itu datang keperluan mengadakan forum 'Imam Qaradhawi' dikalangan murid-murid Qaradhawi yang diadakan pada hari Sabtu 14 Julai di Doha, yang mengabungkan antara murid-murid dan professor, diantara penulis dan tulisan mengenainya iaitu al-Fadhil Syeikh Dr Yusuf al-Qaradhawi.

Sebenarnya, saya mendapati bahawa forum seperti ini sepatutnya telah diadakan beberapa tahun yang lalu, atau dekad yang lalu, tetapi saya mengharapkan agar forum ini menjadi pembukaan kepada sebuah lembaran, permulaan sinaran cahaya, bagaikan permulaan turunnya hujan (shower), dan langkah-langkah kearah jalan yang benar. Kita telah diajar dibanyak keadaan oleh Syiekh al-Qaradhawi - sessungguh kita adalah umat yang baik yang akan mati kerana Allah, akan tetapi yang lebih jauh dari itu, didalam beberapa kes, kita hidup kerananya; Dibandingkan dengan ini, saya berharap tidaklah ia satu piawai yang berbeza, Saya berkata : Para pendakwah akan dipimpin dalam muktamar ini mengenai dakwah mereka, dan bekerja kearah agar usaha-usaha mereka diterima pakai dan bersyukur, membantu dan menyokongnya - baik dari kalangan organisasi,instituisi dan individu. Akan tetapi keperhatinan yang sebenar, bagi pandanganku sekurang-kurangnya, bermula setelah tamatnya muktamar ini; mengekalkan perhubungan yang rapat, mengadakan mekanisme susulan yang boleh sampai kepada mereka, dan pastikan perlaksanaan yang 'bebas' akan mengambil tempat. Ini bukanlah satu usaha yang mudah dan kecil.

Qaradhawi telah membawa kepada kebangkitan pemuda, Umat Islam dan penuntut-penuntut ilmu - samada mereka bersetuju atau berselisih dengan beliau, malah kita hanya melihat mereka, akan tetapi kita tidak mengambil kira akan mereka. Saya terpaku dengan pena yang digoris oleh al-Fadhil Qaradhawi, takut jika beliau mengatakan : Ini adalah satu pujian kepada hajat, Aku telah menulis lebih dari 500 mukasurat mengenai Syiekh al-Qaradhawi, didalam tesis MA (Master) , suatu hari dulu perhubungan tersebut bagaikan pembaca dan penulisnya.

Bagaimana tidak, dikalangan kita yang tidak mempunyai sebab menulis mengenai al-Qaradhawi, sekurang-kurangmya berterima kasih disamping menyayanginya, mendekati dan mengenali al-Fadhil dan keluarganya. Beliau telah mencorakkan karektor Muslim di zaman moden ini, melalui puisi dan sajak beliau, ceramah dan buku-buku beliau, ketekunan dan usaha-usaha beliau.

Bagaimana tidak, Aku teringat bahawa setiap pagi di Institusi rendah al-Azhar kami membaca sajak al-Qaradawi, dan tidak kami tahu ianya untuk itu :-

Muslimun, Muslimun, Muslimun
Dimanakah kebenaran dan keadilan yang pernah dikecapi dulu
Kita meredhakan kematian dan menolak penghinaan
Demi jalan Allah, suatu pengorbanan yang manis

Bagaimana tidak, Dr al-Qaradhawi telah membiarkan hidung kita menghidu bau-bauan Fiqh, dahulu mereka berkata : Barangsiapa yang tidak mengetahui ikhtilaf (perbezaan pendapat) Fiqhnya, dia tidak akan menghidu bau-bauan Fiqh. Di peringkat Sekolah menengah atau Universiti, menghadiri teater mengenai kebangkitan pemuda-pemuda Islam, maka apabila mereka menggunakan Musik latarbelakang, mereka mengatakan bahawa al-Qaradhawi membenarkannya. Telah aku ketahui bahawa Musik adalah haram dari satu pandangan. Kemudian diketahui pula bahawa al-Qaradhawi bukan bersendirian didalam hal ini. Bersamanya adalah al-Ghazali, sebelumnya termasuklah Ibn Hazm, Al-Ezz Ibn Abdul Salam., Ibn Daqeeq, Abu Hamid al-Ghazali, Shawkani dan lain-lain.

Bagaimana tidak, al-Qardhawi telah membawa kebangkitan mereka yang mempunyai pemikiran tersendiri, dimana setiap jemaah ini memperkenalkan diri sebagai kumpulan yang benar, akan tetapi mereka bersendirian, dan jemaah lain semuanya salah. Mereka sahaja yang akan selamat dan yang lain akan berada didalam api nereka. Mereka mewajibkan semua jemaah bersatu dibawah bendera mereka. Maka al-Qaradhawi telah mengajar kita agar tiada halangan untuk pelbagai jenis kumpulan yang bekerja untuk Islam bekerjasama, selama mana kepelbagaian ini satu perbezaan dan pengkhususan, dan bukan pelbagaian yang bertentangan dan menimbulkan pertembungan yang banyak, Beliau telah mengajak kepada kesatuan agar pemikiran tersendiri ini tidak diperkatakan, dan agar perbezaan ini tidak mengganggu perkhidmatan Islam, selagi mana kita berdiri bahu dengan bahu didalam isu-isu yang besar. Agar semua kumpulan jemaah Islam komited dalam kerja-kerja Islam dan akan masuk Syurga, Insya-Allah.

Bagaimana tidak, Sheikh al-Qaradhawi telah memalingkin dirinya dari mereka yang cuba menikam belakang, melekehkannya, menjatuhkannya dan mengeluarkan beliau dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak juga mereka menjadi jemaah yang satu : Pada hari yang dikata Sheikh al-Qaradhawi diberhentikan dari menaikkan bendera sunnah, beliau telah mempertahannya, beliau telah menghalang dari berlakunya pertumpahan darah dari kalangan orang Islam, menjadikan setiap hati-hati mereka yang ada sebesar atom keikhlasan mula memuji al-Sheikh dan membantu dakwahnya.

Jika al-Sya'rawi pernah membawa kita hampir berkenaan dengan tafsir mengenai Umat, al-Ghazali pernah membawa kita hampir berkenaan Fikrah / pemikiran Umat, maka al-Qaradhawi pula telah membawa kita hampir kepada Fiqh keatas Umat.

Walaupun Sheikh tidak mampu untuk menulis kesemua yang diperlukan didalam bukunya, adalah mencukupi baginya meletakkan manhaj lurus yang mudah bagi murid-muridnya agar mereka dapat menyempurnakan apa yang pernah beliau mulakan, dan jalan yang beliau lalui.

Jika Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata mengenai Imam al-Syafie : Al-Syafie bagaikan Matahari diwaktu siang, dan bagaikan kesejateraan kepada manusia, sesungguhnya aku berdo'a kepadanya diwaktu solatku : Ya Allah, Ampuni dosaku, kedua-dua ibu-bapaku, dan kepada Muhammad bin Idris al-Syafie. Maka sesungguhnya al-Qaradhawi pula bagaikan Matahari di waktu siang kami, dan kesejahteraan kepada badan-badan kami, begitu juga kami akan hanya merekomenkannya kepada Allah : Ya Allah, Ampunilah dosa-dosa kami, dan kedua-dua ibu-bapa kami, dan juga Yusuf bin Abdullah al-Qaradhawi.

_____________

No comments: